MILOVAN


Gubitak
ćirilice bi bio najveći poraz u nedaćama koje su nas zadesili, put ka potpunom zatiranju kulturne baštine i nestajanju. Apelujmo našim potpisima da se aktiviraju zvanične institucije Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Vlada Srbije Ministarstvo prosvete i kulture, Filološki fakulteti


Milovan
Tronndheim, Norway

 

Čudno da nismo nestali kada smo napustili glagoljicu ili pre jednog veka "crkvenu" ćirilicu. Ili kada smo reformisali jezik. Kako to da nismo zatrli kulturnu baštinu? Kako to da nismo nestali?

Ovaj gospodin kao da nije svestan da je i latinica naše pismo.

Zašto ne bismo apelovali mo na institucije da zaštite i ovo naše pismo - latinicu od nasrtaja "ćirilizatora" koji bi da ga izbace iz srpskog jezika.

 

 


glavna kampanja reagovanja predlozi kontakt

 

(C) 2002 by Srpska Latinica. Sva prava zadržana.
Poslednji put sajt je ažuriran 27. novembra 2002.