SRDJAN MARKOVIĆ, Beograd

Poštovani gospodine "Udruženje ćirilica...",
 
 
    Zahvaljujem što poštujete moj stav koji se razlikuje od vašeg. Nadam se da ćete poštovati i moje pravo da se službeno koristim latinicom, koja je isto tako srpsko pismo kao i ćirilica.
 
Nedemokratsko u vašoj kampanji je što zahtevate od svih građana koji se služe srpskim jezikom da se službeno koriste jednim (od dva pisma). Demokratija pretpostavlja slobodu. A u vašem zalaganju nema slobode. Ovim pismom ja ne namećem nikome stav već samo odgovaram na sve agresivniju kampanju ljudi sličnih Vama. u poslednje vreme u svakoj novini, televiziji se može čuti o vašoj kampanji da se piše ćirilicom. Kažete da vas nema na Pinku ali zato vas ima na BK televiziji.
 
Isto kao što ja vama priznajem pravo da se koristite ćirilicom i ne želim da je ukidam, tako i ja želim da i meni bude priznato pravo da se koristim (pa i službeno) latinicom ako to želim. Isto kao što ste vi (kažete da ste građani koji su prvi put posle 60 godina demokratski postavili pitanje položaja naše ćirilice), tako i mi (oni koji preferiraju latinicu) postavljamo isto pitanje, ali u vezi sa srpskom latinicom i njenom položaju. Valjda smo i mi gradjani. Nadam se da nam to pravo ne biste uzeli kao što biste nam uzeli pravo da se službeno koristimo latinicom.
 
Tvrdite da svaka ozbiljna država štiti sopstvene vrednosti Ustavom, zakonom i slično. Potpuno se slažem sa Vama. Ali to ne znači da Vi i Vama slični imate monopol da odredite koje su to vrednosti! Vi se trudite da izbacite latinicu iz srpskog jezika. A analogno Vašim stavom (sa kojim se ja duboko slažem) država treba da štiti svoje vrednosti. A vrednost države i naroda je i latinica, ma koliko Vi to ne želeli da priznate! I ja kao građanin ne samo da ne vidim kako to država štiti latinicu već vidim da je ne štiti budući da je propisala da se službeno mora koristiti ćirilica (a latinica u skladu sa zakonom). Vidite ja ne tražim da se protera ćirilica iz srpskog jezika a Vi i Vama slični to želite.
 
Ni meni nije jasno što Vi niste vršili kampanju 80-ih za izbacivanje latinice iz našeg jezika. Takođe mi nije jasno šta ste želeli da kažete sa tim da je sredinom 80-ih kompletna upotreba (službena i javna) bila isključivo na latinici. Koliko se ja sećam, tada je Ustavom i zakonima bilo propisano da su ćirilica i latinica ravnopravna pisma. I svako je bio slobodan da koristi (privatno i javno) bilo koje od ta dva pisma. A sad, ako je preovlađivala latinica, to svakako nije zbog neke kampanje države ili nekog drugog već iz čisto praktičkih razloga.
 
A to što tvrdite da Srbi imaju dva ravnopravna pisma tek od 1945 je čista izmišljotina. Posedujem jedan dokument od pre 1945. godine (u Kraljevini SHS a kasnije u Kraljevini Jugoslaviji) koji je pripadao mome dedi a koji je bio ispisan i ćirilicom i latinicom. A da ne pominjem velikog Srbina Đuru Daničića koji je živeo u 19. veku a koji je čak i doprineo razvitku latinice dodavši jedno slovo (Đ).
 
Nećete da pričate o slobodama, ljudskim pravima i demokratiji jer 1945. godina nije ostala u lepom sećanju. Ali zato se vrlo rado pozivate na Miloševićev Ustav iz 1990. god. kojim je bilo propisano da se kao službeno pismo ima koristiti ćirilica. Taj Vam Ustav ne smeta, a meni se čini ni Miloševićeva zaostavština zabrana, velikosrpstva, isključivosti, ksenofobije, zatvaranja u sebe, busanje u svoje grudi, Srbovanja, opanaka i sličnog. Ko pomisli drugačije nije Srbin, zar ne? Ko piše latinicom nije Srbin?
 
Gospodine, očigledno niste davno bili u "provinciji" (južno od Beograda). Jer da ste bili, videli biste koliko je latinica tamo zastupljena. Sa jedva 1%. Svaka radnja, svaka firma, imena na poštanskim sandučićima, lokalne novine itd. su isključivo na ćirilici. Ja stvarno ne znam gde ste naišli na podatak da je zastupljenost ćirilice prema latinici 1:4. Što se tiče toga da li treba nešto preduzimati ili ne to je jedna stvar a da li država treba da se meša u to je druga stvar. Tvrdim da država nesme da se meša u problem pisma. Ona mora da poštuje ono što lingvisti kažu ali i ono što život nalaže. A lingvisti kažu u Pravopisu srpskog jezika iz 1992. godine da srpski jezik ima dva ravnopravna pisma. "Ćirilica i latinica predstavljaju standardna pisma našeg jezika". Prema tome, država mora štititi oba pisma a ne nametati da službeno pismo bude jedno. A što se tiče preduzimanja nečega po ovom pitanju da u stvarnom životu ćirilica i latinica postanu ravnopravna pisma, postoje druge mere. Postoje mediji, novine... Pa tamo propagirajte svoje ideje. Ali nesmete Vi i Vaša strana imati monopol na državu. Zašto mi koji preferiramo latinicu ne bismo imali državu na svojoj strani?
 
Pominjete Evropu i pozitivnu diskriminaciju. Međutim, propuštate da napomenete da se to odnosi na jezike (a ne pisma) i to onih nacionalnih zajednica kojima preti nestajanje... A Evropa sigurno neće propisivati da se za srpski jezik (uzgred budi rečeno srpskom jeziku ne preti nestajanje, osim ako Vi i Vama slični ne nastavite sa kampanjom da se "ćirilizuje" naš jezik pa da pobegnu iz njega i Crnogorci i Vojvođani, kao što su pobegli Hrvati i Bošnjaci) propiše da isključivo koristi ćirilicu kada je opšte poznato a i Pravopis srpskog jezika je propisao da su ćirilica i latinica dva ravnopravna standardna pisma. Odakle Vam ideja da Evropa neće štititi i srpsku latinicu?
 
A kada pomenuste ljudska prava, želeo bih da Vam pojasnim kako se u stvari moja ljudska prava krše. Naime, Ustav, kao i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava garantuju ravnopravnost građana. U isto vreme garantuje se nacionalnim zajednicama da koriste svoje jezike i pisma. Međutim, meni moj Ustav ne omogućava da se služim (službeno) latinicom. Smatram da smo mi, građani koji koristimo latinicu neravnopravani sa građanima koji koriste neki drugi jezik a s obzirom da se njima garantuje da mogu da se koriste svojim pismom a nama se to pravo oduzima.
 
Kada kažete da se ćirilica koristi već hiljadu godina, Vi u stvari mislite na onu raniju ćirilicu koju je Vuk reformisao. I tada su postojali ljudi kao Vi i Vama slični. Oni su se tako grozničavo borili protiv te reforme dugi niz godina. Na čelu je naravno bila Srpska Pravoslavna Crkva koja je i nakon reforme dugo koristila crkvenu ćirilicu. Dakle, istina je da je današnja ćirilica u upotrebi skoro kao i latinica (možda par desetina godina se današnja ćirilica koristi više od latinice) budući da se i tada u Vojvodini ali i po Vojnoj Krajini (gde su živeli Srbi) koristila latinica. U Bosni se naveliko koristila i latinica i ćirilica. Pominjanje da se samo u poslednjih 50 godina koristi latinica i naglašavanje da je to bilo u komunizmu je ništa drugo nego tipična demagogija ali i neistina. Latinica se koristila i u Kraljevini Jugoslaviji. A ako bi želeli da merite koje se pismo najviše koristilo onda bi to bila ona crkvena ćirilica pre Vuka koja se bitno razlikuje od Vukove. Vuk je ostavio samo 24 slova i dodao 6 a izbacio 19. A ako bi želeli da kažete da je ćirilica najstarije pismo onda bi Vas zasigurno začudio podatak da je najstarije slovensko pismo u stvari glagoljica. Da li treba da propišemo Ustavom da je glagoljica pismo u službenoj upotrebi? Ili možda onu staru crkvenu ćirilicu jer ste potenciralu ono pismo koje je najduže u uporebi u Srba.
 
Evropska Povelja o promociji jezičke različitosti se ondosi na jezike. Ali ako insistirate da ubacite i pisma, odake Vam ideja da ne treba da se promoviše i srpska latinica?
 
"...A to pismo sa kojim treba da idemo u Evropu, verujte nije latinica, nego upravo ćirilica što je i definisano ISO standardom koji smo već pomenuli. To je lingvistička struka i nauka, a sve ostalo su improvizacije, nepotrebne emocije ili jugonostalgija..." Zar Vi ozbiljno smatrate da će ISO standard definisati srpsko pismo??? A to nikako nije lingvistička struka nego International Standardization Organization. Međunarnodna Organizacija za Standardizaciju. Kakve ona ima veze sa definisanjem srpskog pisma. Tražite da Vam verujem da treba da idemo u Evropu sa ćirilicom zato što je to definisano ISO standardom ?!
 
 
"Vaš predlog novog ustavnog i zakonskog definisanja srpskog jezika i pisma je u najmanju ruku rešenje iz doba samoupravnog socijalizma i SFRJ, ali na kraju krajeva i to je Vaše demokratsko pravo da se zalažete i za ovakva rešenja. Današnji Savezni i republički Ustav i zakoni ne poznaju ravnopravnost ćirilice i latinice. Svaki iole potkovan pravnik kada pročita Ustav i zakon reći će Vam isto. Srpski jezik i ćirilica je službeni jezik i pismo u našoj državi, zajedno sa drugim jezicima i pismima nacionalnih manjina, s tim da je se za ove druge jezike i pisma, njihova službena primena definisana brojnošću nacionalnih manjina na određenoj teritoriji (opštini, pokrajini)."
Stvar je upravo u tome. Latinicu je iz Ustava izbrisao Milošević i njegovi istomišljenici, ksenofobi i ljudi koji se busaju u grudi srpske...  Itekako se upuštam u raspravu oko prava pošto sam slučajno pravnik po struci, ne vidim kako može Ustav da propiše jednu od dve ravnopravne stvari. Po meni to je neravnopravnost i time se krše ljudska prava ali i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava koja garantuju ravnopravnost građana. Gore sam Vam objasnio da ja nisam ravnopravan sa nacionalnim manjinama jer oni mogu da koriste bilo koje pismo kojim se piše njihov jezik a meni (nama) nije to omogućeni (kada se jezik koristi u službene svrhe). A po pravu je protivustavno i kažnjivo svako izazivanje i podsticanje nacionalne, rasne, verske i druge neravnopravnosti, kao i izazivanje i raspirivanje nacionalne, rasne, verske i druge mržnje ili netrpeljivost.
Vidite, nije svaki zakon dobar zakon a takođe nije svaki zakon ustavan zakon. Naravno da je normalan interes građana da se poštuje pravo. Ali zakon nije isto što i pravo. Ako ste pravnik, to ćete lako zaključiti. Ne bih želeo da Vas podsećam na more zakona u istoriji sveta koji su formalno bili zakoni ali nisu bili ni pravedni ni pravični. A svakako da ni odredba o službenoj upotrebi jezika i pisma nije u skladu sa pravom i menjaće se, verujte mi na reč. Uvešće se ravnopravnost pisama.
 
Svakako ja razumem i javnu i službenu a i privatnu upotrebu jezika i pisma. A to me izuzetno podseća na totalitarne države gde se javno mora koristiti "zvaničan jezik" a u kući se može govoriti "svojim maternjim" jezikom. A razumete li vi šta je to sloboda? I ravnopravnost?
 
Eto, Vi kao da ste me pratili šta sam radio u životu pa ste pogodili da sam nekoliko godina živeo i radio u Sjedinjenim Američkim Državama. A kada bih Vam rekao da Amerika nema zvanični jezik (a kamoli) pismo, verovatno biste se začudili. I dan danas se vode rasprave u Kongresu oko toga da li je potrebno uvesti službeni jezik. Neke države su uvele engleski jezik kao službeni ali ne i zajednička država SAD. A štp se tiče pisma, nigde ni reči! Kako to da građani Amerike znaju koje ima je pismo? Po Vama bi trebalo definisati i pismo. Ja se ne slažem sa tim. Druge ustanove određuju to. Analizirao sam u druge ustave demokratskih zemalja kao npr. Nemačke ili Španije. Nigde ni pomena o služenom pismu. Samo postoji odredba o službenom jeziku. I još jedna digresija. Pošto sam živeo u Kaliforniji, video sam gomilu zvaničnih dokumenata kalifornijske države na španskom jeziku. Zamislite to!
 
Ranije sam Vam objasnio da možda latinica apsolutno dominira samo na severu Srbije (u Vojvodini) i Beogradu, ali u tzv."provinciji" je ćirilica pravi gospodar situacije. Zbog čega smartate da je u pitanju "nepravda" kada govorite o ćirilici? O kakvom stavljanju stvari na svoje mesto pričate? Kažete da sada radite više verbalno nego praktično. Ako je verbalni "rad" to što Vas svaki dan ima u novinama i na televiziji sa vašim kampanjama, ako se vaše nalepnice mogu videt iu svakom autobusu u gradu Beogradu, ako vaši aktivisti svakodnevno pišu "Politici" sa brojem natpisa na latinici u Srbiji, ako se javljaju ljudi koji se hvale kako su pisali direktoru škole jer je ime škole ispisano latinicom kakav li je onda praktičkan rad?
 
Na kraju, upozorenje meni (nama, verujte mi da su svi moji poznanici na strani ravnopravnosti ćirilice i latinice) da moramo prihvatiti tuđe mišljenje bih želeo da ja uputim vama iz udruženja kako bi shvatili da je ovo XX! vek i da jednostavno ne možete da namećete svoje mišljenje na takav način. Da se vi borite za ravnopravnost oba pisma, razumeo bih i čak bih vas i podržao jer je to legitimno. Ali koliko sam pročitao na vašem sajtu vi se zalažete da se latinica protera iz srpskog jezika. Vi latinicu nazivate "hrvatskim pismom". E to je nešto što bode oči. Vi tako perfidno proturate ideju da sam ja lošiji Srbin od vas jer pišem i preferiram latinicu. A to nije fer niti korektno.
Ali taj stav govori više o Vama i o vašem udruženju "ćirilica"
 
S poštovanjem
 
Srdjan Marković

 


glavna kampanja reagovanja predlozi kontakt

 

(C) 2002 by Srpska Latinica. Sva prava zadržana.
Poslednji put sajt je ažuriran 27. novembra 2002.