Srpski konzervitivizam
Više štete nego koristi
Zašto latinica smeta nekome

Dva ravnopravna pisma
Službena upotreba pisma
Državno pitanje
Ksenofobija
Dominacija srpskog jezika
Ćirilica - jedino pismo ?

Latinica i ljudska prava
Nametenje ćirilice
Dnevno politikanstvo

 

 

Ćirilica - jedino pismo ?

 

Ljudi koji vrše kampanju za potiskivanje latinice iz našeg jezika pokušavaju da proguraju lažnu tezu da je ćirilica jedino pismo srpskog jezika.

Međutim, srpski jezik je nekada bio pisan i glagoljicom, a do pre nešto preko sto godina pisan je "crkvenom" ćirilicom, pismom je po našem mišljenju samo na papiru nazvano ćirilicom. U stvarnosti to je bilo grčko pismo - alfabet sa nekoliko slova, dodatih da ti Sloveni mogli da prikažu svoje glasove. U Bosni je čak u par navrata bilo korišćeno i arapsko pismo, doduše vrlo kratko i vrlo ograničeno. Danas, Srbi ravnopravno koriste DVA pisma: ćirilicu i latinicu.

Tvrdnja da srpski jezik ima smo jedno pismo je lažna ali i veoma opasna. Netačno je da je ćirilica jedino srpsko pismo. Ona nije niti danas jedino a nije ni prvo i jedino pismo u Srba. Ona je jednostavno reformisano pismo koje je nastalo od grčkog alfabeta. Vuk Karadžić je izbacio sva nepotreban slova koja su do tad bila u ćirilici, dodao nova, potrebna slova kako bi pismo moglo da omogući da se zapišu svi glasovi našeg jezika. Moramo napomenuti da se "crkvena" ćirilica bitno razlikuje od sadašnje tzv. građanske ćirilice.

Takođe, ćirilica nije ekskluzivno srpsko pismo. Mnogi narodi koriste ćirilicu zajedno sa Srbima: Rusi, Ukrajinci, Belorusi, Bugari, Makedonci. Rumuni su je koristili sve do početka XX veka. Čak nekada davno i Česi. Neki turkofonski narodi u centralnoj Aziji i dan-danas (mada pokušavaju da se preusmere na tursku latinicu) koriste ćirilicu. Mongoli koriste ćirilicu, mada u poslednje vreme postoji snažan pokret da se vrati staro mongolsko pismo. Dakle, teza da je ćirilica samo naše pismo jednostavno nije tačna. Mi smo samo jedan od naroda koji koristi ćirilicu, ali i jedan od naroda koji koristi latinicu. Nijedno od ta dva pisma nije izvorno naše. Mi smo samo korisnici tih pisama. Čak štaviše, Grci su izmislili ćirilicu.

Ilustracija:
Ispod je grafički prikaz nastanka ćirilice od grčkog alfabeta.
Pogledajte koliko su ta dva pisma slična.


glavna kampanja reagovanja predlozi kontakt

 

(C) 2002 by Srpska Latinica. Sva prava zadržana.
Poslednji put sajt je ažuriran 27. novembra 2002.