Srpski konzervitivizam
Više štete nego koristi
Zašto latinica smeta nekome

Dva ravnopravna pisma
Službena upotreba pisma
Državno pitanje
Ksenofobija
Dominacija srpskog jezika
Ćirilica - jedino pismo ?

Latinica i ljudska prava
Nametenje ćirilice
Dnevno politikanstvo

 

 

Nametanje ćirilice

 

Na delu je veoma široka kampanja nekih ljudi u Srbiji kojima je cilj da svi počnu da pišu ćirilicom. Pokušava se kroz vesti, novine, medije uticati na ljude i na njihovu svest da pišu više ćirilicom. Ta kampanja je legitimna.

Međutim postoje neke veoma, veoma opasne i ksenofobične kampanje koje imaju sasvim drugi cilj. Cilj tih ljudi je da se latinica protera iz srpskog jezika. Njihov argument je da je latinica hrvatsko pismo a ćirilica srpsko pismo. Oni takođe smatraju da je ćirilica izvorno srpsko pismo i da je to deo nacionalnog identiteta. Međutim, nijedna tvrdnja nije tačna. Niti je latinica hrvatsko pismo niti je ćirilica jedino i izvorno srpsko pismo. Latinica je, uz ćirilicu, jedno od pisama srpskog jezika.

Na latinici je napisano hiljade knjiga, časopisa, magazina, literature, dnevnih novina. Na ćirilici takođe. Činjenično stanje stvari je da Srbi koriste dva pisma, sviđalo se to nekome ili ne. Istina je da je ćirilica uslovno rečeno zapuštena, ali samo u Crnoj Gori, na severu Srbije (u Vojvodini) i u Beogradu i možda u većim gradovima. Međutim, u malim gradovima kao i u selima ćirilica je pravi vladar. Ona je toliko dominantna da je iluzorno uopšte pričati o njenoj ugroženosti.

Kao deo srpskog jezičkog prostora, Crna Gora je propisala da je u službenoj upotrebi srpski jezik i oba pisma: ćirilica i latinica ravnopravno. Evidentna je velika različitost u tome gde je koje pismo preovlađujuće. U Republici Srpskoj je ćirilica službeno pismo.

Takva situacija u kojoj se nalazi naš jezik i pisma je veoma opasna. Na duže staze to vodi ka nastanku nekoliko jezika. Tvrdimo da je veoma neodgovorno sprovoditi kampanju za istiskivanje latinice iz srpskog jezika. Posledice mogu biti katastrofalne po naš jezik. Srbi su izgubili velike teritorije zarad toga što su izjednačili naciju i pravoslavlje. Sada preti da Crna Gora polako ode iz srpskog korpusa jer se nasilno nameće čirilica i perfidno proglašava da je samo onaj koji piše ćirilicom Srbin a da za one koji pišu latinicom nema mesta u Srpstvu.

Već se stidljivo čuju glasovi koji propagiraju nekakav crnogorski jezik koji je različit od srpskog. Ček se i u Vojvodini čuju glasovi, doduše još stidljiviji, da je u Vojvodini vojvođanski jezik. Zapitajmo se da li možda mi pravimo greške nekada. Da li je uvek neko drugi kriv? Zbog čega proglašavati da latinici nema mesta u srpskom jeziku? Kakav je to interes?

Na delu je velika diferencijacija, pravljenje razlika između sadašnje srpske nacije u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Vojvodini. Plašimo se da se takva politika koja zagovara isključivost izuzetno loše očituje po srpsku kulturu i vodi ka katastrofalnim posledicama, na žalost. Moguće je izgubiti Crnu Goru ali i Vojvodinu zbog takve politike. Apelujemo na "ćirilizatore" da prestanu svoju kampanju za izbacivanje latinice iz srpskog jezika. Napominjemo da je apsolutno legitimna kampanja za pisanje ćirilicom. Ali kampanja koja ima za cilj zabranjivanje latinice ili pak njeno proterivanje je ne samo apsolutno nelegitimna, nego i nezakonita, neustavna i sa veoma katastrofalnim ako ne i fatalnim posledicama po srpski jezik i kulturu.


glavna kampanja reagovanja predlozi kontakt

 

(C) 2002 by Srpska Latinica. Sva prava zadržana.
Poslednji put sajt je ažuriran 27. novembra 2002.