Srpski konzervitivizam
Više štete nego koristi
Zašto latinica smeta nekome

Dva ravnopravna pisma
Službena upotreba pisma
Državno pitanje
Ksenofobija
Dominacija srpskog jezika
Ćirilica - jedino pismo ?

Latinica i ljudska prava
Nametenje ćirilice
Dnevno politikanstvo

 

 

Dominacija srpskog jezika

 

Veoma je nepoznata činjenica da srpski jezik postaje sve dominantniji u Srbiji, naročito u Vojvodini. Nacionalne manjine sve se više povlače pred srpskim jezikom u bilo kom oblastima korišćenja jezika: obrazovanju, kulturi, štampi, javnim natpisima, medijima. To je dovoljan dokaz i znak da je teza da ćemo nestati lažna i bez osnova. Srba je 1948. godine bilo 50,6% a danas nas ima gotovo dve trećine. Ovakve činjenice se ignorišu. Protura se lažna teza da je latinica zlo koje je došlo od Hrvata a da je u stvari jedino pismo Srba ćirilica. Kada bi "ćirilizatori" bili iskreni, takvu tezu bi opovrgli sami oni rekavši da je današnja ćirilica u stvari reformisana verzija "slavenske" ćirilice koju je reformisao Vuk Karadžić. A pre nje je čak bila korišćena i glagoljica.

Tvrdnje da će srpski jezik nestati ako ne izbacimo latinicu je potpuno lažan i perfidan. Naravno da neće nestati kao što do sada nije nestao. Naprotiv, srpski jezik napreduje i sve više i više dominira u Srbiji. Ali neodgovorne ideje i kampanje prete da ga ugroze kao što su nekada ugrožavale. Danas katolici u Dubrovniku kažu da su Hrvati, što je posledica ksenofobične ideje da su Srbi samo pravoslavci. Muslimani u Bosni su danas Bošnjaci. Danas oni govore "bošnjačkim" jezikom. A to je naravno zasluga "ćirilizatora" koji potenciraju ideju da se izbaci latinica iz srpskog jezika pa ljudi koji govore srpski a pišu latinicom imaju samo jedno rešenje - da naprave "svoj" jezik. I šta se desilo sad? Srpski jezik se podelio na srpski, hrvatski, bošnjački a šuju se i glasovi, doduše slabi, o crnogorskom ali i vojvođanskom jeziku! Plašimo se da ukoliko se nastavi neodgovorna kampanja "ćirilizatora", da je moguće da se dominacija srpskog jezika zaustavi, te da na području vekovnih srpskih "zemalja" nastanu "novi" jezici. Odgovornost je na njima!

Danas Srbi ne koriste glagoljicu. Ne koriste ni "crkvenu" ćirilicu pa im ništa ne fali. Čak štaviše, srpski jezik postao je preovlađujuću u Vojvodini, gde je do pre 50-tak godina bio tek korišćen od polovine stanovništva.


glavna kampanja reagovanja predlozi kontakt

 

(C) 2002 by Srpska Latinica. Sva prava zadržana.
Poslednji put sajt je ažuriran 27. novembra 2002.